دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) موسسه به كليه دانشجويان داراي معدل 17 و بالاتر تخفيف كلي و به دانشجويان ممتاز هر رشته و خانواده ايثارگران و شهدا تخفيف ويژه اختصاص مي دهد . 2) اين موسسه خوابگاه جهت اسكان دانشجويان غيربومي دارد. 3) نشاني: همدان، بلوار شهيد رجايي، روبروي مجتمع قضايي آيت الله معصومي. تلفن28-34422123-081
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 6
18388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10