دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در ادبیات پایداری در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10202 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10203 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10204 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10205 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10206 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10208 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
10209 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10210 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10211 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10212 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10214 روزانه دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 17
10215 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10217 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10218 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10219 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10220 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
10221 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10223 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10224 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10225 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10226 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10230 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10231 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10232 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10233 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10234 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10235 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10236 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10237 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10238 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10239 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10240 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10241 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10243 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10244 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10245 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10246 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10247 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10248 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10249 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10250 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10251 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10252 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور
10253 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10254 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور هر دو 8 آموزش محور