دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10002 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10003 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 19
10004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
10005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10007 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10008 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10009 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10010 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10011 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10012 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
10013 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10014 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10015 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10016 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10017 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10018 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10019 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10020 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10021 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10022 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10023 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10024 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10025 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10027 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
10028 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
10029 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
10030 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10031 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10032 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10033 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10034 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10035 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10036 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10037 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10038 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10039 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10040 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10041 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10042 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10043 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10044 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
10045 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
10046 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
10047 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 2 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10202 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10203 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10204 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10205 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10206 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10208 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
10209 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10210 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10211 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10212 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10214 روزانه دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 17
کد ضریب 3 - ادبیات تطبيقي و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10255 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 13
10256 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10257 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10258 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10259 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10260 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10261 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10262 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10263 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10264 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 5
10265 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 8
10266 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 در وزارت آموزش و پرورش ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل
10267 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10268 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10269 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10270 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح شهر ری تهران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10271 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10272 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10273 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 13
10274 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10275 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10276 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10277 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10278 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 5
10279 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 8
10280 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 4
10281 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نظریه و نقد ادبی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10282 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 10
10283 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 7
10284 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 6
10285 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 16