دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10011 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10017 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10024 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10045 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 6
10057 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 20
10176 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10196 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10211 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5