دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قم در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10027 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
10028 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
10067 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
10068 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
10093 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل
10094 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15