دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10048 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10049 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10050 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
10051 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10052 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10053 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10054 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10055 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10056 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10057 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10058 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10059 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10060 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10061 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10062 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10063 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10064 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10065 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10066 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10067 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
10068 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
10069 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
10070 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10071 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10072 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10073 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10074 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10075 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10076 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10077 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10078 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10079 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 2
10080 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 7
10081 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10215 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10216 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10217 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10218 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10219 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10220 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
10221 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10222 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10223 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10224 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 3 - ادبیات تطبيقي و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10286 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 13
10287 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10288 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10289 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10290 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10291 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10292 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10293 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10294 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات عامه آموزشی پژوهشی هر دو 7
10295 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10296 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
10297 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10298 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10299 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ادبیات روایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10300 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 4
10301 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی هر دو 4
10302 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان ادبیات معاصر آموزشی پژوهشی هر دو 5