دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در برنامه ریزی محیطی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10492 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10493 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10494 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10495 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10496 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10511 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10512 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10514 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10525 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10526 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20