دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10626 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10747 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - جغرافیای نظامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10786 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10813 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10814 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10818 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20