دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مخاطرات آب و هوایی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10413 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10415 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10416 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10417 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10418 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10437 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10438 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10439 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10451 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه