دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10733 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 10
10734 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 4
10735 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
10736 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
10737 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
10738 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 9
10739 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 2
10740 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 1
10741 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 3
10742 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
10743 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 3
10744 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
10746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
10747 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20