دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10748 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10749 روزانه دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10750 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10751 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10752 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10753 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10754 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10755 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10757 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10758 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10759 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10763 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10764 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور