دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10765 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10766 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10767 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10768 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10769 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10770 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10771 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10772 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10773 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10774 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10775 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10776 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10777 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10778 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20