دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10787 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10788 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10789 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10790 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10791 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10792 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10793 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10794 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10795 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
10796 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 19
10797 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10798 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10800 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10801 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10802 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10803 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10804 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10805 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10807 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10808 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10809 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10810 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10811 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10812 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10813 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10814 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10818 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20