دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اقتصاد اسلامی در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11068 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11069 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11070 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11071 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11072 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11073 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11074 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
25588 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11134 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11136 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11137 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
25589 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11167 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11168 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20