دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11142 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11143 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11144 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11145 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11146 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11147 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11148 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11149 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11150 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11151 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11152 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11153 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11154 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11155 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11156 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11157 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11158 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11159 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11160 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11162 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11163 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11164 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11165 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11166 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11167 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11168 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران