دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در امدادگر ورزشی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11465 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11466 روزانه دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11467 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
11468 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11478 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11479 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11480 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11481 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11486 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11487 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11489 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه