دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در بیومکانیک ورزشی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - بیومکانیک ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11444 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11445 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11446 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11447 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11448 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11449 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11450 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11451 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11452 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11453 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11454 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11455 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه