دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تغذیه ورزش در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11340 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 15
11341 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11342 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11343 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11344 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11345 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11346 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 12
11347 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 8
11394 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11395 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11396 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11397 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11398 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11399 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11432 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11434 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11435 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20