دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مرکزی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11215 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11224 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11245 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11252 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11456 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11465 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11470 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11478 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11518 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11557 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6