دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11456 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11457 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11458 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11459 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11460 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11461 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11462 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11463 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11464 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11465 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11466 روزانه دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11467 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
11468 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11470 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11471 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11472 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11473 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11474 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11475 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11476 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11477 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11478 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11479 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11480 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11481 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11482 مجازی دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11483 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11484 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11485 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11486 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11487 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11489 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20