دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آذربایجان شرقی در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11743 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11762 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11791 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7
11794 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 4
11797 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه