دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش محور در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11706 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11707 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11708 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11709 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11710 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11711 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11712 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11713 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11717 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11718 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11719 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11720 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11721 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11722 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11723 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11724 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11765 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ اسلام آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11766 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11778 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11779 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11780 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11781 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11786 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
11787 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11788 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11789 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11790 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور