دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11633 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11634 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11635 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 8
11636 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 10
11637 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11638 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11639 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11640 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11641 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 4
11642 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11643 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 3
11644 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11645 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11646 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11647 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 24
11648 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11649 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11650 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11651 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11652 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11654 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11655 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11656 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11657 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 25
11658 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11660 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11661 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11662 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11663 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11664 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11665 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11666 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11667 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11668 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11669 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11670 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11671 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11672 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11673 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11674 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11675 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11676 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11677 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11678 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11680 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11681 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11682 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11685 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11686 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11687 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11688 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11689 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11690 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11692 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11693 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 مدرك كارشناسي - شرايط در حوزههاي علميه و يا طلاب داراي ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 انتهاي دفترچه
11715 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7
11716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11725 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11726 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
11727 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11728 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11729 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11730 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11731 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11732 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11733 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 7
11734 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 9
11735 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 8
11737 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 15
11738 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 6
11739 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11740 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
11741 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
11742 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 9
11743 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11744 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11746 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11747 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11748 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11749 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 1
11751 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
11752 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11753 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11754 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11755 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 4
11757 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 6
11758 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11759 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
11760 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
11761 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11762 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 3
11763 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 1
11764 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 4
11767 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20
11769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
11770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20
11771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 20
11772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10
11782 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 7 مدرك كارشناسي - شرايط در حوزههاي علميه و يا طلاب داراي ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 انتهاي دفترچه
11783 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط مرد 7
11784 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه
11785 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11791 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7
11792 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 10
11793 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11794 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 4
11795 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11796 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11797 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه