دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ اسلام در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11725 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11726 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
11727 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11728 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11729 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11730 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11731 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11732 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11733 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 7
11734 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 9
11735 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11748 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11749 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 1
11751 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
11752 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11753 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11754 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11755 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11765 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ اسلام آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11767 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20
11769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
11770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20
11782 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 7 مدرك كارشناسي - شرايط در حوزههاي علميه و يا طلاب داراي ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 انتهاي دفترچه
11783 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط مرد 7
11784 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه