دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ انقلاب اسلامی در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11668 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11669 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11670 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11671 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11672 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11689 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11690 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11693 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11716 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20