دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ ایران اسلامی در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11646 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11647 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 24
11648 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11649 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11650 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11651 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11652 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11654 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11655 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11656 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11657 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 25
11658 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11660 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11661 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11662 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11663 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11664 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11665 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11666 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11667 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11673 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11674 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11675 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11676 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11677 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11678 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11680 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11681 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11682 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11685 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11686 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11687 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11688 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11691 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11692 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11706 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11707 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11708 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11709 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11710 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11711 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11712 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11713 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 مدرك كارشناسي - شرايط در حوزههاي علميه و يا طلاب داراي ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 انتهاي دفترچه
11715 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7
11717 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11718 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11719 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11720 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11721 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11722 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11723 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11724 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور