دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ ایران باستان در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11633 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11634 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11635 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 8
11636 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 10
11637 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11638 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11639 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11640 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11641 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 4
11642 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11643 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 3
11644 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11645 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 4