دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ تشیع در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11742 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 9
11743 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11744 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11746 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11747 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11761 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11762 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 3
11763 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 1
11764 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 4
11766 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10
11778 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11779 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11780 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11781 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11785 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11786 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
11787 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11788 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11789 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11790 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور