دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تاریخ عمومی جهان در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11791 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7
11792 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 10
11793 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11794 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 4
11795 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11796 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11797 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه