دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - تاریخ ایران باستان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11635 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 8
11641 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11654 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11680 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11728 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 8
11739 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11740 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
11751 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
11756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 4
11758 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11759 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 4