دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11646 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11647 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 24
11648 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11649 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11650 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11651 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11652 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11653 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11654 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11655 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11656 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11657 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 25
11658 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11660 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11661 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11662 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11663 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11664 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11665 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11666 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11667 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11668 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11669 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11670 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11671 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11672 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11725 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11726 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10
11727 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11728 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11729 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11730 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11731 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11732 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11733 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 7
11734 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 9
11735 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 8
11737 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 15
11738 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 6
11739 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11740 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
11741 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
11742 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 9
11743 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11744 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11746 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
11747 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11791 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 7
11792 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 10
11793 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 6