دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مطالعات خلیج فارس در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 8
11737 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 15
11738 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 6
11756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 4
11757 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 6