دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11673 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11674 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11675 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11676 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11677 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11678 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11679 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11680 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11681 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11682 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11683 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11685 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11686 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11687 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11688 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11689 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11690 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11748 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11749 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 1
11751 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
11752 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11753 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11754 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11755 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 4
11757 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 6
11758 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11759 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
11760 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
11761 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 5
11762 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 3
11763 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 1
11764 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11794 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 4
11795 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2
11796 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2