دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در برنامه ریزی گردشگری در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11931 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
11932 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
11933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20