دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در جامعه شناسی در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11811 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11812 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11813 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
11814 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11815 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11817 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11818 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11819 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11820 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
11821 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11822 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11823 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11824 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11826 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11827 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11828 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11829 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11834 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11835 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11836 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11837 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11838 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11840 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
11841 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11842 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11844 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11845 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11846 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11847 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11852 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11853 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11854 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25591 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11863 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - شرايط در ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي علميه انتهاي دفترچه - فقط زن
11864 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - شرايط در ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي علميه انتهاي دفترچه - فقط مرد
11865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20