دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در جمعیت شناسی در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11800 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11801 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11802 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11803 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11804 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11805 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11807 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11808 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11809 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20