دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مطالعات فرهنگی در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11898 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11899 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11900 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
11902 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11905 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11906 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11907 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
11908 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11913 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
11914 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن