دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11799 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11805 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11807 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11808 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11834 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11835 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11836 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11837 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11838 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11840 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
11841 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11842 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11844 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11845 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11846 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11847 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11848 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
11849 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11850 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11878 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
11879 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11880 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11881 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11882 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11883 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11885 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11886 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11887 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11895 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11896 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 11
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11905 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11906 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11907 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
11908 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11909 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11910 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11921 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11922 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11926 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 11
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11932 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11935 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4