دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پردیس خودگردان در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11809 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11851 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11852 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11853 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11854 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25591 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11855 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11888 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11889 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11890 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11927 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه