دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11867 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 17 فقط زن
11868 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11869 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11870 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11871 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11872 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11873 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11874 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11875 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11876 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11877 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11878 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
11879 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11880 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11881 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11882 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11883 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11884 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11885 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11886 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11887 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11888 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11889 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11890 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20