دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش زبان فارسی در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12067 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12068 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12069 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12073 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12074 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12075 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور