دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11962 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11963 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11964 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11965 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11966 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11967 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11968 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11969 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11970 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11971 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11972 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11973 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11974 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11975 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11976 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11977 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11978 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11979 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11980 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11981 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11982 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11983 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11984 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12043 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12044 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
12045 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12046 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
12047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 14
12048 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12049 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
12050 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12051 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12052 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - زبانشناسی رایانشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12077 روزانه دانشگاه تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
12078 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 داده ميباشد. لذا لازم است داوطلبان به رايانشي، مشتمل بر برنامه نويسي و تحليل اين دوره ميان رشتهاي زبان شناسي علوم رياضي و رايانه آشنا باشند.
12079 روزانه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری - شیراز فارس زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - واژه گزینی و اصطلاح شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12081 روزانه پژوهشکده مطالعات واژه گزینی - تهران تهران واژه گزینی و اصطلاح شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه