دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11985 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11986 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11987 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11988 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11989 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11990 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11991 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11992 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11993 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11994 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11995 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11996 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11997 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11998 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11999 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12000 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12001 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12002 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12053 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 2
12054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12055 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 2
12056 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12057 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 3
12058 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12059 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12060 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - زبانشناسی رایانشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين