دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11962 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11963 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11964 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11965 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11966 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11967 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11968 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11969 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11970 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11971 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11972 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11973 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11974 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11975 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11976 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11977 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11978 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11979 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11980 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11981 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11982 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11983 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11984 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11985 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11986 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11987 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11988 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11989 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11990 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11991 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11992 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11993 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11994 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11995 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11996 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11997 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11998 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11999 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12000 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12001 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12002 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12003 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12004 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12005 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12011 پیام نور