دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش و بهسازی منابع انسانی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12948 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12949 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12950 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12951 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12952 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12953 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12954 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12955 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12956 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12957 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12958 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12959 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12960 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12961 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12962 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12963 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12964 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12971 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12972 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12977 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12978 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور