دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تعلیم و تربیت اسلامی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12851 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12852 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12853 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12854 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12855 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12856 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12857 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
12858 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12859 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12860 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12861 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12863 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
12864 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12865 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12866 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12867 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12868 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12869 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12870 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
12871 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12872 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12873 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12874 نوبت دوم دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12875 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12876 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12877 مجازی دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12878 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12879 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12880 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12884 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12885 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12886 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12887 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور