دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه اصفهان در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12794 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12816 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12851 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12866 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12889 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12915 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13008 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13012 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 14 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش