دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12800 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12822 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12854 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12868 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12877 مجازی دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12896 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12979 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12981 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12991 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5