دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12807 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12836 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12861 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12880 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12906 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12938 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13024 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13026 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13028 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13035 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه