دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13016 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13017 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13018 روزانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13019 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13020 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13021 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13022 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13023 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 20